fbpx

קמעות וסמלים

כולנו זקוקים לעזרה לעיתים. חפץ כוח שאיתו נוכל לתמרן ולמקד את שדה כוח הקסם סביבנו. מי שרוצה קמע בכדי להיות שומר אבן אך לא איתר את הדלת העוברת לאלדיה. מי ש"תמיד" נושא את אוצרות
המוות בליבו. מי שנכון להגן על הגלקסיה בכל עת – מוזמן לסדנא ליצור לו קמע משלו בקופסא
ייעודית ומקושטת. מיועד לצעירים ולצעירים בנפשם. דרוש ידע בסיסי בעבודות יצירה ומספריים. מגיל 7 ומעלה. צעירים יותר בליווי הורים.

ד"ר תמר קיס-פפו

מורה, גיקית מושבעת, מנהלת הכנס, אם ויוצרת
חזרה לתוכניה
סגירת תפריט
נגישות